نوید خدادی

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلاتكارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي 411

 

مأموريت ها و مسئوليت ها:

· همكاري در برنامه ریزی، آموزش و کنترل و ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری در معاونت بین الملل به منظور ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی و فناوری اطلاعات.

· بکارگیری فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات الكترونيكي با رويكرد بهينه ســـازي معيارهايي از قبيـل سرعت، دقت، صحت،قابليت اطمينان، امنيت و كيفيت در فرآيند هاي اجرايي محوله از سوي مقام مافوق و ارائه گزارشات مرتبط در بازه هاي زماني متناسب با موضوع.

· ارائه آموزش هاي لازم در خصوص روش هاي ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه و فناوري اطلاعات معاونت بین الملل.

· پشتيباني خدمات رايانه اي نرم افزاري و سخت افزاري وشبكه.

· همكاري در تائيد خريد خدمات و تجهيزات IT.

· پشتيباني سخت افزاري از سيستم حضوروغیاب.

· پشتيباني نرم افزار اتوماسیون اداری.

· انجام كليه امور گرافيكي متناسب با نياز واحدها .

· انجام امور اجرايي محوله در حوزه IT

 

Close