پریسا افراشته

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلات كارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي  408

 

مأموريت ها و مسئوليت ها:

·         ارائه آموزش هاي لازم در خصوص روش هاي ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه و فناوري اطلاعات معاونت بین الملل و سیستم هاي اطلاع رسانی.

·         همكاري در توليد، پياده سازي و پشتيباني و ارائه خدمات اطلاع رسانی در پرتال اطلاع رساني معاونت بين الملل دانشگاه و مدیریت شبکه و ارتباطات بین الملل

·         همكاري در توليد و پياده سازي گزارشات ادواري از عملكرد پرتال الکترونيک معاونت بين الملل دانشگاه و زير سايت هاي مرتبط.

·         همكاري در يكپارچه سازي اطلاعات و مكانيزاسيون روند مستندسازي كاغذي امور اجرايي معاونت بين الملل و توليد مالتي مديا.

·          همكاري در تدوين صورتجلسات شوراي  IT و آرشيو مستندات هر یک از جلسات ( صورتجلسه،آرشیو ویدیویی و مرکز دانلود).

·         همكاري در طرح ارتقاء وضعيت وب سايت هاي دانشكده هاي دانشگاه.

·         همكاري در ايجاد بانک اطلاعاتی و  فرم هاي الكترونيكي و تنظيم گزارشات لازم.

·          انجام امور اجرايي محوله در حوزه IT

 

 

Close