کد: 15777-355514      تعداد بازدید : 187

صد و یازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/12/15 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.

روز چهارشنبه 97/12/15 صد و یازدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.

 

 

 

 

روز چهارشنبه مورخ 96/12/15، یکصد و یازدهمین جلسه شورای IT  به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی و حضور رابطین IT دانشکده ها و واحد های تابعه معاونت بین الملل برگزار شد.

اهم مباحث و تصمیمات مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

  • توضیحات در خصوص قالب و محتوای  وب سایت جدید انگلیسی دانشگاه
  • بحث و بارش افکار در خصوص قالب جدید وب سایت کانون پورسینا
  • ارزيابي و رفع موانع و مشكلات احتمالی در حوزه IT
نظر شما :
captcha
Close