دکتر فاطمه حاج علی عسگری

سمت: مدیریت بین المللی سازی الکتروینک

ميزان تحصيلات:  دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل: f-hajialiasgari@tums.ac.ir

شماره تماس:  88912091 داخلي 405

 

 

 

مأموريت ها و مسئوليت ها

  •      توسعه امور آموزش مجازی بین الملل
  •      توسعه امور سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی
  •      توسعه شبکه و فناوری اطلاعات معاونت بین الملل
  •      بهینه سازی و توسعه وب گاه های الکترونیک غیر فارسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز
Close