دکتر سمیرا آل سعیدی

سمت: مدیریت بین المللی سازی الکتروینک

ميزان تحصيلاتاستادیار روماتولوژی

ایمیل: s-alesaeidi@sina.tums.ac.ir

شماره تماس:  88912091 داخلي 407

 

 

 

مأموريت ها و مسئوليت ها

  •      توسعه امور آموزش مجازی بین الملل
  •      توسعه امور سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی
  •      توسعه شبکه و فناوری اطلاعات معاونت بین الملل
  •      بهینه سازی و توسعه وب گاه های الکترونیک غیر فارسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز
Close