فریبا آروین نسب

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلات كارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي  405

 

مأموريت ها و مسئوليت ها:

  •       انجام امور مرتبط با آموزش مجازی بین الملل
  •      انجام امور مرتبط با  سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی

 

Close