دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت بین المللی سازی الکترونیک
کد : 15777-355351      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي تعداد بازدید : 786

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.

صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
روز چهارشنبه 97/109/26 صد و نهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.

 

روز چهارشنبه مورخ 96/10/26، یکصد و نهمین جلسه شورای IT  به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی و حضور رابطین IT دانشکده ها و واحد های تابعه معاونت بین الملل برگزار شد.

اهم مباحث و تصمیمات مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

  • بحث و بارش افکار در خصوص تغییرات وب سایت انگلیسی دانشگاه
  • بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه پژوهشیار
  • بحث و تبادل نظر در خصوص کتابخانه الکترونیک دانشگاه 
  • ارزيابي و رفع موانع و مشكلات احتمالی در حوزه IT

طبق تصمیمات اخذ شده در جلسه مذکور مقرر گردید جلسات شورای IT در بهمن ماه مورخ 97/11/17  و در اسفند ماه مورخ 97/12/15  برگزار گردد.