دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت بین المللی سازی الکترونیک
کد : 15777-355757      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت تعداد بازدید : 375

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.

صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
روز چهارشنبه 98/2/25 صد و سیزدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.

 

 

روز چهارشنبه مورخ 98/2/25، یکصد و سیزدهمین جلسه شورای IT  به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی و حضور رابطین IT دانشکده ها و واحد های تابعه معاونت بین الملل برگزار شد.

اهم مباحث و تصمیمات مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

  • آموزش CMS وب سایت جدید انگلیسی دانشگاه
  • ارزيابي و رفع موانع و مشكلات احتمالی در حوزه IT