تماس با ستاد مركزي معاونت بين الملل:

آدرس پست الکترونیک:gsia@tums.ac.ir

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خيابان دمشق، پلاک21. کدپستی: 1416753955

تلفن88896694- 88896692-88912091-88898531-

نمابر: 88898532

سامانه دریافت و ارسال پیامک: 10001010101001

 

 

 

 


تماس با پردیس بین الملل:

آدرس :بلوار کشاورز،خیابان فلسطین جنوبی،خیابان دمشق،کوچه برادران مظفر،روبروی وزارت دادگستری

آدرس وب سايت :  http://gsia.tums.ac.ir/icedu

آدرس پست الكترونيك : gsia@tums.ac.ir

شماره تماس : 78-88893974

نمابر : 88914082

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با مدیریت بورس و مأموريت آموزشی معاونت:

dsem-gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك: 

http://gsia.tums.ac.ir/dsemآدرس وب سايت فارسي: 

http://gsia.tums.ac.ir/en/dsemآدرس وب سايت انگليسي:

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس : فارسي / انگليسي

 


تماس با مديريت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت:

 dira_gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك: 

http://gsia.tums.ac.ir/fa-diraآدرس وب سايت فارسي :

http://gsia.tums.ac.ir/diraآدرس وب سايت انگليسي: 

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس : فارسي / انگليسي


تماس با مديريت توسعه امور بين المللي معاونت:

int-gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك:

http://gsia.tums.ac.ir/diadآدرس وب سايت فارسي :

http://gsia.tums.ac.ir/enآدرس وب سايت انگليسي: 

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با مديريت توسعه منابع و پشتيباني معاونت:

آدرس پست الکترونیک:info_gsia@tums.ac.ir

http://gsia.tums.ac.ir/fa/hrmآدرس وب سايت فارسي :

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با مدیریت شبکه  (IT) و ارتباطات  معاونت:

آدرس پست الکترونیک:info_gsia@tums.ac.ir

آدرس وب سایت فارسی: http://gsia.tums.ac.ir/fa/it

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


::براي تماس مستقیم از طریق پست الکترونیک با معاونت بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران، مي توانيد از فرم ذيل استفاده نماييد::


 

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :  
Close