فرم مشخصات پرسنل معاونت بین الملل دانشگاه
مشخصات فردی پرسنل
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره ملی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ تولد
 
شماره تلفن همراه
+ - -

در اين فيلد مي بايست از سمت چپ به ترتيب: كد كشور- كد شهر - شماره تلفن درج گردد. مثال:1111111-912-98

وضعیت تاهل


آدرس منزل
تلفن ضروری
+ - -

در اين فيلد مي بايست از سمت چپ به ترتيب: كد كشور- كد شهر - شماره تلفن درج گردد. مثال:1111111-21-98

مشخصات شغلی پرسنل
پست سازمانی
شغل در حال انجام
سابقه خدمت
نوع استخدامتصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close