کد: 9626-338867      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۳۱ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۰ تير    تعداد بازدید : 2311

عدم صدور اعلام نياز به نيرهاي باليني متخصص بدون دانشنامه (فاقد بورد تخصصي)

در خصوص عدم صدور اعلام نياز به نيرهاي باليني متخصص بدون دانشنامه (فاقد بورد تخصصي)

به منظور حفظ کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و با توجه به مذاکرات انجام شده در هیات رئیسه دانشگاه و مصوبه مورخ 7/2/1393 تأکید می گردد به هیچ عنوان به متخصصین بالینی بدون دانشنامه (فاقد بورد تخصصی) حتی به عنوان کادر درمان اعلام نیاز داده نشود. بدیهی است درصورت معرفی افراد دارای گواهینامه تخصصی از سوی وزارت متبوع به دانشگاه، امكان بكارگيري جهت انجام خدمات قانوني در اين دانشگاه ميسر نبوده و نامه عدم نیاز صادر خواهد شد.        

 

نظر شما :
captcha
Close