کد: 9626-339030      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۷ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۶ تير    تعداد بازدید : 2405

بخشنامه در خصوص نحوه چگونگي تكميل فرم مستندات تجربي جهت ارتقاي رتبه عالي

بخشنامه ارسالی در خصوص نحوه چگونگي تكميل فرم مستندات تجربي جهت ارتقاي رتبه عالي از سوی معاونت توسعه دانشگاه

    پیرو بخشنامه شماره 9167/110/د/92 مورخ 2/6/92 در خصوص ارتقای رتبه های شغلی در سامانه ارتقاءکارکنان وزارت بهداشت  ونظر به اشکالات متعدد در تکمیل  موارد خواسته شده مجدداٌ راهنمای تکمیل فرم مستندات تجربی جهت ارتقای رتبه عالی کارکنان  ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید راهنمای مذکور به نحو مقتضی در اختیار مشمولین ارتقای رتبه عالی قرار گیرد. شایان ذکر است بررسی و تائید درخواستهای مندرج در سامانه ارتقای رتبه های شغلی وزارت متبوع توسط این مدیریت منوط به رعایت فرمت ارسالی میباشد.

راهنمای فرمت ارسالی

 

نظر شما :
captcha
Close