کد: 9626-339884      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۱۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ مرداد    تعداد بازدید : 30858

شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی جدید(94-93)برای داوطلبان محترم و دانشجویان در حال تحصیل اعلام شد.

به استنادآخرین مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران شهریه های دوره های آموزشی پردیس بین الملل در سال تحصیلی 94-93بر اساس قیمت تمام شده خدمات آموزشی به اضافه نرخ تورم رسمی سال جاری محاسبه و اعلام گردید.

جدول شهريه هاي آموزشي نظام پرداخت سالانه ، سال تحصیلی94-93

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مبلغ شهریه آموزشی(ریال)

 

 

دکترای عمومی

پزشکی

221.300.000

داروسازی

204،000،000

دندانپزشکی

233،000،000

Ph.D.

 

تمامی رشته های تحصیلی

145،000،000

کارشناسی ارشد

تمامی رشته های تحصیلی

95،000،000

 

 

جدول شهريه هاي آموزشي نظام ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون علوم پایه سال تحصیلی94-93

 

رشته تحصیلی

شهریه ثابت

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد نظری

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد عملی

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

پزشکی

24،000،000

 

 

3،300،000

 

 

 

5،500،000

داروسازی

24،000،000

دندانپزشکی

29،000،000

 

 

جدول شهريه هاي آموزشي نظام ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون علوم پایه سال تحصیلی94-93

 

رشته تحصیلی

شهریه ثابت

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد نظری

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد عملی

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

پزشکی

25،000،000

3،900،000

6،300،000

 

داروسازی

25،000،000

3،900،000

6،300،000

دندانپزشکی

29،000،000

4،700،000

7،000،000

 

 

جدول شهريه هاي آموزشي نظام ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناشی ارشد و مقطع Ph.D. سال تحصیلی94-93

 

رشته تحصیلی

شهریه ثابت

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد نظری

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

شهریه هر واحد عملی

هر نیمسال تحصیلی(ریال)

کارشناسی ارشد

9،800،000

4،100،000

5،700،000

 

Ph.D.

18،000،000

0

0

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close