کد: 9626-351889      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۴ مهر   تعداد بازدید : 897

فراخوان ارائه موضوعات پيشنهادي جهت افزايش مشاركت كاركنان دانشگاه

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان امکانی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و اداره دانشگاه، فرصتی مغتنم برای ارائه راه‌کارهای بهبود فراهم آورده است و مشارکت در آن نشانگر تعهد و توانائی کارکنان محترم است...

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان امکانی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و اداره دانشگاه، فرصتی مغتنم برای ارائه راه‌کارهای بهبود فراهم آورده است و مشارکت در آن نشانگر تعهد و توانائی کارکنان محترم است لذا با توجه به مصوبه نهمین جلسه گروه حل مسأله (ارزیاب) نظام پیشنهادها و همچنین برنامه‌ریزی مدیریت توسعه مبنی بر ارائه فراخوان نظام پیشنهادهای دانشگاه جهت افزایش مشارکت کارکنان خدوم دانشگاه، در گام نخست، موضوعات پیشنهادی و مسائل واحد سازمانی محل خدمت خود را حداکثر در 3 محور جهت اعلام فراخوان عمومی ثبت پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/0726 به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال گردد.

بدیهی است موضوعات پیشنهادی در جلسه گروه حل مسئله نظام پیشنهادها بررسی و فراخوان نظام پیشنهادها در 4 محور اصلی اعلام می‌گردد.

نظر شما :
captcha
Close