کد: 9626-353026      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير    تعداد بازدید : 693

نظام ثبت تجارب مدیران سلامت کشور

احتراما به پیوست بخشنامه شماره 4909/110/د/96 مورخ 31/3/96 معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه در خصوص نظام ثبت تجارب مدیران سلامت کشور و معرفی افراد واجد شرایط داوری در نظام ثبت تجارب ارسال میگردد ...

 احتراما به پیوست بخشنامه شماره 4909/110/د/96 مورخ 96/03/31  معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه در خصوص نظام ثبت تجارب مدیران سلامت کشور و معرفی افراد واجد شرایط داوری در نظام ثبت تجارب خواهشمند است در صورت داشتن شرایط فوق،  فایل ذیل را تکمیل کرده و  رزومه خود را جهت معرفی به مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی حداکثر تا تاریخ 96/04/14 به این مدیریت تحویل دهند .

 

نظر شما :
captcha
Close