کد: 9626-354619      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ مرداد   تعداد بازدید : 506

ليست پرسنل معاونت بين الملل جهت استفاده از امکانات رفاهی و اقامتی هتل اسپادانا مشهد مقدس

ليست پرسنل معاونت بين الملل جهت استفاده از امکانات رفاهی و اقامتی هتل اسپادانا مشهد مقدس ...

تسهيلات مشهد 97

مشهد

18/5/97 لغایت21/5/97

19/5/97 لغایت22/5/97

20/5/97 لغایت23/5/97

21/5/97 لغایت 24/5/97

25/5/97 لغایت28/5/97

27/5/97 لغایت 30/5/97

فاطمه بیات

0083875808

09358206767

علیرضا بیات

0015649660

یوسف سیفعلی زاده

0072543582

عیسی شیرخانی

0638385393

محمدرضا بهادرخانی

0324066341

یداله شهنواز

4911729325

28/597 لغایت31/5/97

29/5/97 لغایت1/6/97

30/5/97 لغایت2/6/97

26/5/97 لغایت29/5/97

 

 

معصومه عبدالهی

0451385217

محسن مهدوی

2930118148

حسن صمدی

4410116428

فرناز رزاقی

0079170560

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close