سرپرست امور مالی

  اکبر عبادی

 

  شماره تماس :  88900607  - داخلی 131

  شماره فکس : 88913185 

 
 
 
   حسابدار مسئول 

   رضا ده خیری

  

   شماره تماس : 88913597  - داخلی 132

 
 
 
   حسابدار  

   فریال خانقاه

   

   شماره تماس : 88913597 - داخلی 135

 
 
 
    حسابدار  

   حمیده جعفری ندوشن

  

   شماره تماس : 88913597  - داخلی 133

 
 
 
    حسابدار  

   مژگان چگینی

   

   شماره تماس : 88913597 -داخلی 136

 
 
 
  امین اموال

  علی شکوه جوان

   

   شماره تماس : 88913597  - داخلي 134

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     کمک حسابدار

    عرفان محمدی

 

     شماره تماس : 88913597  - داخلي 179

      

    حسابدار    

   سیده لیلا کیا کجوری 

 

 

   شماره تماس : 88913597 - داخلی : 177

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               

    حسابدار  

    روناک حقیقیان

 

    شماره تماس : 88913597  - داخلي 136       

 

 

 


معرفی مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

معرفی همکاران امور اداری و پشتیبانی

اهداف و مأموریت های توسعه منابع و پشتیبانی

              

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close