سرپرست امور مالی

فریال خانقاه

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 110

فکس : 88925072

f-khanghah@tums.ac.ir

 


حسابدار مسئول

مسئول اسناد هزینه و دفترداری

رضا ده خیری

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 112

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

مسئول درآمد های ریالی

لیلا کیا کجوری

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 107

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

مسئول درآمد های ارزی و قراردادهای بین المللی

توران شهبازی

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 119

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 

حسابدار

مسئول حقوق و دستمزد

مهسا قلی زاده

شماره تماس :  81633373

فکس : 88925072

in-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

کارشناس همایش ها و فرصت های مطالعاتی و حق التدریس

روناک حقیقیان

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 111

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

مسئول تفاهم نامه و سایر پرداخت های پرسنل

بهاره اشتیاقی

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 123

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

کارشناس دانشجویان بین الملل

نساء قلیزاده

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 106

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


حسابدار

کارشناس کالج بین الملل

حسام گیلوری

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 118

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


کمک حسابدار

رابط امور مالی با سایر سازمان ها

عرفان محمدی

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 121

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


امین اموال

علی شکوه جوان

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 113

فکس : 88925072

fin-office@tums.ac.ir

 


 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close