رديف نام نام خانوادگی عنوان دوره
1 هانيه اكبري توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
2 هانيه اكبري روانخواني و تجويد قرآن كريم
3 فريبا آروين نسب CCNA مقدماتي (2)
4 فريبا آروين نسب امنیت اطلاعات در اینترنت
5 فريبا آروين نسب جستجو در موتورهاي جستجو
6 پریسا  بهادری بزچلویی آشنایی با نهج البلاغه (1)
7 پریسا  بهادری بزچلویی جستجو در موتورهاي جستجو
8 پریسا  بهادری بزچلویی خونریزی های نیمه دوم بارداری
9 پریسا  بهادری بزچلویی فشار روانی، آسیب شناسی روانی (1)
10 زهرا پورامینی اخلاق پژوهش، نقد، مناظره و گفتگوی علمی
11 زهرا پورامینی حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه
12 زهرا پورامینی خدمات مرجع ديجيتال
13 مریم تسلی بخش هماهنگی در سازمان
14 سيده مريم حسيني توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
15 سيده مريم حسيني روانخواني و تجويد قرآن كريم
16 سيد رضا حسيني سده مدیریت عملکرد(2)
17 افسانه حمیدی بیماری های شغلی (1)
18 افسانه حمیدی کلیات طب سنتی (1)
19 افسانه حمیدی والدين و فرزندپروري (1)
20 افسانه حمیدی ورزش در محل كار
21 مهدی خیاط پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی 2
22 مهدی خیاط والدين و فرزندپروري (1)
23 میترا رضایی آشنایی با نهج البلاغه (1)
24 میترا رضایی آشنایی با نهج البلاغه (2)
25 میترا رضایی آشنایی با نهج البلاغه (3)
26 میترا رضایی توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
27 میترا رضایی روانخواني و تجويد قرآن كريم
28 سمیه رنجبر اصول HSE
29 سمیه رنجبر بیماریهای سازمانی
30 سمیه رنجبر سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها
31 سمیه رنجبر پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی 2
32 نسترن زرین فرد هماهنگی در سازمان
33 مهسا سلیمی اخلاق پژوهش، نقد، مناظره و گفتگوی علمی
34 مهسا سلیمی ارتقا سلامت نظام اداری (فساد اداري و مالي)
35 مهسا سلیمی تله مدیسین
36 مهسا سلیمی ورزش در محل كار
37 یوسف سیفعلی زاده اخلاق پژوهش، نقد، مناظره و گفتگوی علمی
38 یوسف سیفعلی زاده امنیت اطلاعات در اینترنت
39 حجت اله عسکری مهر CCNA میانی (2)
40 حجت اله عسکری مهر CCNA میانی (3)
41 حجت اله عسکری مهر CCNA میانی (4)
42 حجت اله عسکری مهر امنیت اطلاعات در اینترنت
43 فرزانه کاظمی اسفه بیماری های شغلی (1)
44 فرزانه کاظمی اسفه کلیات طب سنتی (1)
45 فرزانه کاظمی اسفه والدين و فرزندپروري (1)
46 فرزانه کاظمی اسفه ورزش در محل كار
47 آیدا  محرمی بخشایشی توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
48 عرفان محمدي ارتقا سلامت نظام اداری (فساد اداري و مالي)
49 عرفان محمدي بیماریهای سازمانی
50 عرفان محمدي ورزش در محل كار
51 ریحانه مخبریان نژاد خونریزی های نیمه دوم بارداری
52 فاطمه میرگلوی بیات جستجو در موتورهاي جستجو
53 فاطمه میرگلوی بیات توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
54 فاطمه میرگلوی بیات روانخواني و تجويد قرآن كريم
55 سوده   نصیری کاشانی توجيهي بدو خدمت (ويژه كاركنان جديدالاستخدام)
56 سوده   نصیری کاشانی روانخواني و تجويد قرآن كريم

 

Close