در راستای اجرای مصوبه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه(برنامه نهم : ملاقات های عمومی) ، بدین وسیله باطلاع کلیه همکاران محترم شاغل در معاونت و واحد های تابعه میرساند از تاریخ 94/04/01 ، روز ملاقات عمومی با آقای دکتر حسینی مدیر توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل ، در روزهای چهاشنبه هر هفته از ساعت 13/30 الی 15 اعلام میگردد.

Close