دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 9626-355493      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند تعداد بازدید : 249

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی

اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی...

اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

اصلی / ذخیره

1

سید کلیم اله قادری

اصلی

2

محمد مهدی  سعدی

اصلی

3

رضا  مرادپور

اصلی

4

پریسا بهادری

اصلی

5

محمد علی کو چنانی

اصلی

6

علی  صیادی

اصلی

7

پرستو  یزدانی

اصلی

8

سیده مریم حسینی

اصلی

9

یداله  شهنواز

اصلی

10

عماد الدین نراقی

اصلی

11

مریم خورشید

اصلی

12

فاطمه زارعی

اصلی

13

مهناز وحیدی

ذخیره

14

مهدی مقصود

ذخیره