دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 9626-356606      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند تعداد بازدید : 139

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.

هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.