دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 9626-356607      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند تعداد بازدید : 143

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.

هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.