جستجو:        
تعداد رکورد:21
برگزاري جلسه تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارجي دانشكده بهداشت
۱۳۹۳ شنبه ۱۳ دي
دومين جلسه تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارجي دانشكده بهداشت با موضوع «بازنگري و بررسي كوريكولوم آموزشي رشته هاي تحصيلي Health psychology و Master of scince in child & Adolescent M...
برگزاري جلسه تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارجي دانشكده بهداشت
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت برگزار شد
۱۳۹۳ سه شنبه ۱۸ آذر
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت، دوشنبه 17 آذرماه با حضور دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه در سالن شورای این دانشکده برگزار شد.
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت برگزار شد
سومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی با نهایی شدن برن...
۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ آذر
سومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی دوشنبه 10 آذرماه با نهایی شدن کریکولوم آموزشی دکترای تخصصی پروتزهای دندانی برگزار شد.
سومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی با نهایی شدن برنامه آموزشی دکترای تخصصی پروتزهای دندانی برگزار شد
برگزاری دومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی/ کوریکولوم...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۱ آبان
دومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی با تصمیم نهایی برای تدوین کوریکولوم آموزشی رشته MPharm و بازنگری در برنامه آموزشی دکترای این رشته برای دانشجویان خارجی...
برگزاری دومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی/ کوریکولوم آموزشی MPharm تدوین می شوئد
دکترای تخصصی پروتزهای دندانی و کارشناسی ارشد سلامت دهان به کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموز...
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان
دومین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی دوشنبه 19 آبان ماه با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه و در سالن شورای این دانشکده برگزار شد.
دکترای تخصصی پروتزهای دندانی و کارشناسی ارشد سلامت دهان به کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی راه می یابند
نخستین نشست تطبیق و متناسب‌سازی برنامه آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی برگزار شد
۱۳۹۳ چهارشنبه ۷ آبان
نخستین نشست تطبیق و متناسب‌سازی برنامه آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی، دوشنبه 5 آبان ماه با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه و رئیس دانشکده داروسازی برگزار شد.
نخستین نشست تطبیق و متناسب‌سازی برنامه آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی برگزار شد
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد/ هوشبر...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۷ آبان
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی با حضور دکتر صفدری رئیس این دانشکده چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار شد.
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد/ هوشبری و رادیولوژی در مسیر تطبیق
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی با بررسی مقطع کار...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۷ آبان
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی سه شنبه 6 آبان ماه با طرح پیشنهاد ایجاد مقطع کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی از سوی این دانشکده برگزار شد.
نخستین جلسه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی با بررسی مقطع کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی برگزار شد
نشست راهبردی کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۴ مهر
نشست راهبردی کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی شنبه 12 مهرماه با حضور معاونان بین‌الملل و آموزشی دانشگاه برگزار شد.
نشست راهبردی کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی برگزار شد
معاون بين‌الملل دانشگاه از اخذ مجوز تشكيل كميته تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارج...
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱۰ مهر
دكتر عرب خردمند گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران مجوز تشكيل كميته تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارجي را از وزارت بهداشت اخذ كرد.
معاون بين‌الملل دانشگاه از اخذ مجوز تشكيل كميته تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان خارجي خبر داد
Close