جستجو:        
تعداد رکورد:23
در آستانه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/دکتر خامی دانشجویان بین‌المللی را مبلغان فعالیت‌های علمی و پژوهش...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۶ اسفند
معاون بین‌الملل دانشکده دندانپزشکی، دانشجویان بین‌المللی را بهترین مروجان فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه دانست و گفت: هدف بین‌المللی سازی راهکاری برای پیشرفت و ارتقا وضع موجود است.
در آستانه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/دکتر خامی دانشجویان بین‌المللی را مبلغان فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه دانست
معاون بین‌الملل دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی در آستانه جشن روز بین‌الملل/ دستاوردهای علمی و پژوهشی ...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۶ اسفند
معاون بین‌الملل دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جایگاه آن در سیستم های رتبه‌بندی جهانی را علل اصلی گرایش دانشجویان بین‌المللی برای تحصیل در این دانشگ...
معاون بین‌الملل دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی در آستانه جشن روز بین‌الملل/ دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه برای دانشجویان بین‌الملل جذابیت دارد
دکتر اکبری جور در آستانه جشن روز بین‌الملل/ دانشگاه الگوی بین‌المللی سازی در میان دانشگاه‌های علوم پ...
۱۳۹۳ چهارشنبه ۶ اسفند
دکتر اکبری جور معاون بین‌الملل دانشکده داروسازی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اکنون الگوی بین‌المللی سازی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و فرصتی برای پیشرفت آن‌ها به وجود می‌آورد.
دکتر اکبری جور در آستانه جشن روز بین‌الملل/ دانشگاه الگوی بین‌المللی سازی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است
Close