کد: 1287-3145      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ خرداد   تعداد بازدید : 2596

بازدید هیات دکتری پرستاری کردستان عراق از واحدهای تابعه دانشگاه

کار گروه عراقی به دعوت و پیرو همکاریهای دو جانبه وزیر بهداشت کردستان عراق با مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آقای دکتر علی عرب خردمند معاون بین الملل دانشگاه و آقایان دکتر چراغی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به منظور ارتقا سطح علمی تخصصی پرستاران کردستان عراق روز پنج شنبه بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری با همراهی خانم دکتر خورشید واسکویی مدیر پرستاری دانشگاه و مسئول سیاستهای اجرایی گروه پرستاری از واحدهای ICU،CCU،CPRاورژانس بیمارستان امام خمینی دیدار و با فعالیت های ارزنده درمانی و آموزشی و تخصصی یکی از بزرگترین مجتمع های پزشکی کشورآشنا گردیدند...

 کار گروه عراقی به دعوت و پیرو همکاریهای دو جانبه وزیر بهداشت کردستان عراق با مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آقای دکتر علی عرب خردمند معاون بین الملل دانشگاه و آقایان دکتر چراغی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به منظور ارتقا سطح علمی تخصصی پرستاران کردستان عراق روز پنج شنبه بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری با همراهی خانم دکتر خورشید واسکویی مدیر پرستاری دانشگاه و مسئول سیاستهای اجرایی گروه پرستاری از واحدهای ICU،CCU،CPRاورژانس بیمارستان امام خمینی دیدار و با فعالیت های ارزنده درمانی و آموزشی و تخصصی یکی از بزرگترین مجتمع های پزشکی کشورآشنا گردیدند.

این کار گروه با حضور در مرکز طبی کودکان دانشگاه از خیر مقدم ریاست محترم مرکز آقای دکتر ربانی بهره مند و با توضیحات جامع و کامل ایشان در خصوص مرکز طبی که قدیمی ترین بیمارستان کودکان کشور و بزرگترین آن میباشد ، آشنا گردیدند.آقای دکتر ربانی ضمن توضیحات خود ابراز نمودند بیمارانی از کشور همسایه همچون پاکستان ازبکستان ،آذربایجان،افغانستان ،عراق ،ترکیه برای مداوا به این مرکز رجوع می نمایند و این مرکز 445 پرستار و کمک بهیار دارد که در ضمینه پرستاری ICU،CCU ،NSCUو جراحی بسیار مجرب می باشند.ایشان از بخشهای جراحی ،ICU،CCU،NSCUو مراکز تحقیقاتی بیمارستان دیدار نمودند.ایشان با حضور بر بالین یک طفل بیمار از کشور عراقی (شهر کربلا )از بیماری و نحوه درمان و رضایتمندی خانواده بیمار جویا گردیدند. در دیدار کار گروه عراقی ار مرکز قلب تهران آقای دکتر علیرضا حاج قاسمی مدیر محترم مرکز ضمن استقبال از این کار گروه به قسمتی از معرفی بیمارستان با عنایت به گرایش پرستاری پرداختند و با ارائه آمارهای خود، تعداد تخت فعال بیمارستان را 450مورد و بیمارستان را حاوی 800 کمک بهیار و 460 پرستار در زمینه های CCUو کت لب و ...و برای هر 2 تخت یک پرستار و برای هر 4 تخت یک کمک بهیار و در CCUبرای هر 3 تخت یک پرستار ذکر فرمودند.کار گروه فوق از بخش آنزیوگرافی که شامل 4 اتاق کت لب و یک اتاق عمل می باشد بازدید و از بخشهای ICUو جراحی و سی تی اسکن بیمارستان دیدن فرمودند.
در مرحله پایانی برنامه، بازدید از موزه پزشکی دانشگاه برای گروه عراقی بسیار مطلوب بوده و پس از بازدید مجددا طی یک نشست ، توسط سرکار خانم صلصالی ،خانم دکتر واسکویی و آ قای رضایی و همچنین گروه عراقی برای ارائه طرح پیشنهادات اولیه به صورت مکتوب و نیازهای مورد نظر گروه عراقی به مسئولین تاکید گردید.

 

 

گزارشگر: م/ع

نظر شما :
captcha
Close