کد: 1287-352231      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ دي   تعداد بازدید : 1258

کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی برگزار شد

کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی با بررسی کوریکولوم های کارشناسی Life Sciences، کارشناسی ارشد داروسازی، کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت و دکترای تخصصی هماتولوژی و انتقال خون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، در این نشست که چهارشنبه 8 دی برپا شد، دکتر عرب خردمند و دکتر جلیلی، معاونان بین‌الملل و آموزشی دانشگاه، دکتر شریف‌زاده و دکتر صفدری روسای دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی، دکتر حسن‌زاده، معاون آموزشی پردیس بین‌الملل، دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل، دکتر دشتی، سرپرست دانشجویان خارجی پردیس بین‌الملل، دکتر سوری و دکتر چنگیزی، معاونان آموزشی دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی، دکتر حاجی بابایی و دکتر شریفی یزدی معاونان بین‌الملل دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی، دکتر منصف اصفهانی، معاون آموزشی دانشکده داروسازی پردیس بین‌الملل و نمایندگانی از دو دانشکده مذکور حضور داشتند.

معاون بین‌الملل دانشگاه در ابتدا به تشریح اهداف برگزاری کمیته‌های فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی پرداخت.

دکتر شریفی یزدی نیز کوریکولوم آموزشی کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت و دکترای تخصصی هماتولوژی و انتقال خون را با توضیحاتی در خصوص نمونه‌های  مشابه بین‌المللی و دانشگاه‌های که این برنامه‌ها را در همین مقاطع ارائه می‌کنند، معرفی کرد.

معاون بین‌الملل دانشکده پیراپزشکی همچنین تعداد واحدهای درسی و طول دوره هریک از رشته مقاطع مذکور را نیز تشریح کرد.

در ادامه، ضمن پذیرش کلیات رشته مقطع کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت توسط حاضران، مقرر شد پس از طرح و تصویب در نشست نهایی کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی، با همکاری واحد کنترل عفونت بیمارستان شریعتی و گروه عفونی بیمارستان امام خمینی و مرکز قلب تهران اجرایی شود.

همچنین در مورد رشته هماتولوژی و انتقال خون نیز با توجه به ارائه در دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور  و ضرورت اجرای آن، اعضای حاضر موافقت خود را اعلام کردند.

معاون آموزشی پردیس بین‌الملل در ادامه با ارائه توضیحاتی بر ضرورت راه‌اندازی رشته مقطع کارشناسیLife Sciences تأکید کرد و در همین راستا به معرفی رشته Human Biology به عنوان نمونه‌ای مشابه که در دانشگاه‌های خارج از کشور اجرایی می‌شود، پرداخت.

در بخش پایانی این نشست ضمن تشریح برنامه آموزشی کارشناسی ارشد داروسازی (MPharm) توسط نمایندگان این دانشکده با طرح این رشته مقطع در کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی پس از رفع اصلاحات موافقت به عمل آمد.

خبر: مهناز وحیدی

عکس: شبنم رنجبر نیکخو

نظر شما :
captcha
Close