کد: 1287-352544      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ اسفند   تعداد بازدید : 1376

دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد

دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل دانشگاه، در این نشست که شنبه 21 اسفند برپا شد، دکتر اکبری جور، قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر رضوی، دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي، دکتر چنگیز،  دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي، دکتر حاجتي، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، دکتر خالق نژاد، دبير شوراي گسترش دانشگاه‌های علوم پزشكي، دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر عطار باشی مقدم و دکتر صفدری، روسای دانشکده‌های توانبخشی و پیراپزشکی، دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده‌های داروسازی، پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه حضور داشتند.
در آغاز، دکتر اکبری جور گفت: برنامه‌هایی که در کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی ارائه می‌شوند، باید مجوز شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی را داشته باشند.
قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: در مورد رشته‌هایی که این مجوز را ندارند و دانشگاه‌ها متقاضی جذب دانشجویان خارجی هستند نیز بررسی ضرورت‌های آن‌ها و تصمیم‌گیری اعضای کمیته تطبیق حائز اهمیت خواهد بود.

دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه نیز با بیان اینکه باید امکان فعالیت مشترک میان دانشگاه‌ها در راستای اجرای رشته مقاطع مختلف برای دانشجویان بین‌المللی فراهم شود، گفت: این روش می‌تواند فرصت تازه‌ای را در جریان بین‌المللی سازی پیش روی دانشگاه‌ها قرار دهد.
در ادامه، دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي به طرح چهار برنامه آموزشی پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یک برنامه دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت.
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد  Clinical and Experimental Nero linguisticsبه عنوان نخستین برنامه پیشنهادی مطرح و رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه در این باره گفت: گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی نزدیک به شش ماه است که کار روی این رشته مقطع را آغاز و اطلاعات مفیدی را طی جلسات متعدد با صاحب‌نظران رشته‌های روان‌شناسی، زبان‌شناسی و علوم اعصاب در داخل و خارج از کشور گردآوری کرده است.
دکتر عطار باشی مقدم افزود: به دلیل لحاظ شدن دو مقوله Clinical و Experimental، رشته پیشنهادی می‌تواند پل ارتباطی میان زبان‌شناسی و گفتاردرمانی باشد.

وی با بیان اینکه گروه زبان‌های خارجی دانشگاه نیز ضمن بررسی کوریکولوم آموزشی این رشته، نظر مساعد خود را اعلام کرده، اظهار داشت: این در حالی است که اساتید رشته‌های روان‌شناسی و علوم اعصاب، گروه گفتاردرمانی را در مسیر تدریس دانشجویان خارجی همراهی خواهند کرد.
دکتر صفدری، رئیس دانشکده پیراپزشکی نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت و دکترای تخصصی هماتولوژی پرداخت.
وی گفت: دانشکده پیراپزشکی در مقطع فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت دانشجو می‌پذیرد و با توجه به تقاضاهای مطرح شده از سوی متقاضیان بین‌المللی در صدد تعریف کارشناسی ارشد این رشته است.
رئیس دانشکده پیراپزشکی با اشاره به اینکه هم اکنون خلأهایی در مقوله آموزش رشته کنترل عفونت وجود دارد، اظهار داشت: شناخت صحیح نوع عامل و راه‌های کنترل عفونت در محل، در رشته مقطع پیشنهادی مورد توجه است.

دکتر صفدری با تأکید بر اینکه نمونه‌های مشابه بین‌المللی به منظور تعریف رشته مقطع کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت بررسی شده است، گفت: اساس این رشته آزمایشگاهی است ضمن اینکه با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با گروه عفونی دانشکده پزشکی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن‌ها نیز وجود دارد.
رئیس دانشکده پیراپزشکی همچنین در خصوص دکترای تخصصی هماتولوژی نیز بیان داشت: با توجه به کمبود نیروی هیأت‌علمی در این رشته مقطع، طی تفاهم‌نامه‌ای با مرکز تحقیقات خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در صدد ارتقاء دانشکده در این خصوص هستیم.
در ادامه، برنامه آموزشی کارشناسی ارشد داروسازی (Mpharm) نیز ارائه و نمایندگان دانشکده داروسازی نیز توضیحاتی را ارائه کردند.
در پایان، ضمن موافقت با چهار کوریکولوم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مقرر شد بررسی بیشتری در بخشی از برنامه‌ها انجام شود.

خبر و عکس: مهناز وحیدی

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close