کد: 1287-352694      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۴ ارديبهشت   تعداد بازدید : 336

ارزیابی دانشکده‌های پرستاری و مامایی و پزشکی/نشست ارائه گزارش عملکرد چهار ساله اعتباربخشی دانشگاه به ارزیابان موسسه بین‌المللی ASIC برگزار شد

نشست ارائه گزارش عملکرد چهار ساله اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ارزیابان موسسه بین‌المللی اسیک در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش  روابط عمومی معاونت بین‌الملل، در این نشست که چهارشنبه 13 اردیبهشت برپا شد، دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر فتوحی، مشاور آکادمیک رئیس دانشگاه، دکتر حلبچی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر نکوفر، مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل، لی هموند، مدیرعامل موسسه اسیک و ارزیاب، دکتر لارنس واتسون، مسئول گروه ارزیابان اسیک و مشاور اعتباربخشی، دکتر همتی، مشاور اجرایی معاونت بین‌الملل و نمایندگان حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع حضور داشتند.
در آغاز، معاون بین‌الملل دانشگاه ضمن خوشامدگویی به حاضران با اشاره به اینکه اعتباربخشی ها در سراسر جهان یک دوره مشخصی دارند که طی آن دانشگاه‌ها و مراکز علمی موظفند نقاط ضعف خود را پیدا و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنند، گفت: با پایان هر دوره و با بهبود شرایط پیشین، موسسات اعتباربخش نسبت به ارزیابی مجدد و بررسی امکان تمدید گواهی اعتباربخشی وارد عمل می‌شوند.
دکتر عرب خردمند تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اکنون در مرحله ارزیابی بیرونی به منظور تجدید اعتباربخشی است و طی دو روز پیش رو ارزیابان موسسه بین‌المللی اسیک صحت گزارش‌هایی که توسط دانشگاه ارائه می‌شود با حضور مستقیم در واحدهای مختلف که به انتخاب خود آن‌ها تعیین شده، مورد سنجش قرار می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه بررسی عملکرد معاونت‌های مختلف دانشگاه در خصوص شاخص‌های موسسه بین‌المللی اسیک هدف اصلی این نشست است از دکتر فتوحی، مشاور آکادمیک رئیس دانشگاه و رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه خواست به معرفی این مرکز و برنامه‌های آن بپردازد.
دکتر فتوحی نیز به معرفی مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه پرداخت و گفت: وظیفه این مرکز که در ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه فعالیت می‌کند ارتقا بخشیدن به روند تصمیم‌گیری‌ها براساس شواهد و مدارک است.
وی حوزه‌های فعالیت مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه را شامل تدوین نقشه علمی، برنامه چهار ساله و برنامه عملیاتی یک ساله دانست و تصریح کرد: در سال 2006 نقشه ملی و بین‌المللی کشور تدوین شد که براساس آن تهیه نقشه علمی دانشگاه برای بازه زمانی 2009 تا 2025 در دستور کار قرار گرفت.
دکتر فتوحی افزود: برنامه چهار ساله نیز مطابق با نقشه علمی دانشگاه آماده می‌شود ضمن اینکه برنامه عملیاتی سالانه نیز شامل فعالیت‌هایی است که به تحقق اهداف برنامه چهار ساله می‌انجامد.
مشاور آکادمیک رئیس دانشگاه نظارت بر روند اجرای این برنامه‌ها در بدنه آکادمیک، تحقیقاتی و درمانی دانشگاه را از دیگر وظایف مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاهی دانست و بیان داشت: این مرکز همچنین متشکل از شبکه برنامه‌ریزی برای تمام واحدها و بخش‌های مختلف دانشگاه چون معاونت‌ها، دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و بیمارستان‌ها است.
وی با اشاره به اینکه تمامی برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند باید به تأیید هیأت‌رئیسه دانشگاه برسند، اظهار داشت: نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها مطابق با فلوچارتهای تعیین شده نیز بر عهده مرکز تحقیق و توسعه  سیاست‌های دانشگاه است.
در ادامه، مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل نیز فعالیت‌های شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی دانشگاه را تشریح کرد و گفت: پس از دریافت گواهی اعتباربخشی بین‌المللی از سوی موسسه اسیک، ایجاد شبکه مذکور با مأموریت انجام خودارزیابی در واحدهای زیرمجموعه توسط کارشناسان رده‌بالای دانشگاه و با هدف اطمینان از دستیابی به اهداف آموزشی و تحقیقاتی در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.
دکتر نکوفر ادامه داد: جزییات شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی (اعضاء و وظایف آن‌ها) که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد در زمینه اعتباربخشی بین‌المللی موثر عمل کنند، در سال 2014 به تأیید هیأت‌رئیسه دانشگاه رسید.
وی ضمن تشریح لایه‌های مختلف شبکه مذکور، بیان داشت: به علت وسعت دانشگاه امکان کنترل و نظارت توسط یک مرکز ستادی وجود نداشت بنابراین با تشکیل لایه‌های مختلف ضمن انجام بهتر امور مربوطه، بدنه دانشگاه نیز با فرآیند اعتباربخشی آشنا و اهمیت این مقوله را درک کرده‌اند.
مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل همچنین اعضای شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی را معرفی و وظایف آن‌ها را تشریح کرد و گفت: این ایده نوآورانه و موضوع کسب گواهی اعتباربخشی بین‌المللی از موسسه اسیک در سال 2014 طی خبری توسط  QS منتشر شده است.
دکتر نکوفر افزود: پس از ارائه اطلاعات این شبکه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی تهران سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در کسب اعتباربخشی بین‌المللی یاری کند.
وی با بیان اینکه در همین راستا سایت دو زبانه دبیرخانه اعتباربخشی به آدرس Iqaan.tums.ac.ir راه‌اندازی شده است، اظهار امیدواری کرد که با توجه به ساختار مشابه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی قابلیت تطابق پذیری بهتری داشته باشد.
دکتر نکوفر خاطرنشان کرد: همزمان با اعتباربخشی بین‌المللی، مقوله اعتباربخشی ملی نیز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال می‌شود.
در ادامه، آزادی، کارشناس معاونت بین‌الملل، گزارش عملکرد چهار ساله حوزه بین‌الملل و دکتر نکوفر، گزارش عملکرد سایر معاونت‌های دانشگاه را ارائه کردند.
ارزیابان اسیک نیز ساختار ارائه‌ شده تحت عنوان شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی را مدلی موثر و موفق دانستند و حجم فعالیت‌های انجام شده در خصوص شاخص‌ها به تفکیک پنج حوزه را نیز مثبت ارزیابی کردند.
با پایان این نشست ارزیابان موسسه اعتباربخشی بین‌المللی  اسیک با حضور در دانشکده پرستاری و مامایی در نشستی با حضور هیأت‌رئیسه و جمعی از اعضای هیأت‌علمی این دانشکده شرکت کردند.
دکتر چراغی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی در این نشست به اهمیت مقوله تعالی سازمانی  و کیفیت در سازمان اشاره کرد و گفت: این دانشکده در مسیر رسیدن به این مهم در کنار موضوع اعتباربخشی، اقدامات دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است.
دکتر پورتقی، دبیر اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی نیز به معرفی این دانشکده و بخشی از دستاوردهای آن پرداخت.
در ادامه، ارزیابان اسیک در دو گروه جداگانه به رصد دانشکده پرستاری و مامایی پرداختند.
دکتر واتسون، در جلسه محرمانه با اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان ایرانی و بین‌المللی که به صورت داوطلبانه انتخاب شده بودند، شرکت کرد.
به طور همزمان لی هموند نیز از کلاس‌های درس به صورت خصوصی دیدن و در پایان از استخر شهید توکلی، کتابخانه، آزمایشگاه و سایت کامپیوتر این دانشگاه نیز بازدید بعمل آورد.
این گروه همچنین در دانشکده پزشکی حاضر شدند و از کتابخانه و Skill Lab این دانشکده دیدن کردند.
گفتنی است لی هموند و دکتر لارنس واتسون در پایان بازدیدهای روز نخست در معاونت بین‌الملل دانشگاه حضور یافتند و مستندات اعتباربخشی مجدد دانشگاه را بررسی کردند.
گالری عکس 1
گالری عکس 2
گالری عکس 3

خبر و عکس: مهناز وحیدی

 

نظر شما :
captcha
Close