کد: 1287-356136      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور   تعداد بازدید : 254

ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در گزارش 2020 نظام رتبه‌بندی تایمز

جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در جدیدترین گزارش نظام رتبه‌بندی تایمز Times) Higher Education)، به عنوان یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاهی، ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، در گزارش 2020 نظام رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 600-501 قرار گرفت.
بنابراین گزارش دانشگاه در تمامی شاخص به نسبت سال‌های قبل ارتقاء چشمگیری داشته است.
معیارهای علم‌سنجی این نظام رتبه‌بندی پنج گروه آموزش (محیط یادگیری)، پژوهش (حجم، درآمد و اعتبار)، استنادها، درآمد صنعتی و نوآوری و تنوع بین‌المللی (اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان بین‌المللی) را در برمی‌گیرد.
بخشی از داده‌های این نظام رتبه‌بندی با استفاده از اطلاعات سایت Thomson ISI و همچنین نظرسنجی از اساتید معتبر سراسر جهان جهت اندازه‌گیری شاخص شهرت به دست می‌آید.
توضیح اینکه رتبه‌های ارائه شده توسط Times نه تنها در برگزیدن دانشگاه‌ها توسط دانشجویان اهمیت دارد بلکه منبع موثقی برای دانشگاهیان، صنایع و دولت‌ها به شمار می‌رود.

 

شاخص (وزن)

معیار (وزن)

بررسی شهرت: آموزش (15%)

 

 

آموزش (30%)

 

 

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیات علمی (6%)

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیات علمی (4.5 %)

درآمد موسسه نسبت به تعداد اعضای هیات علمی (2.25%)

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط موسسه (2.25%)

بررسی شهرت: پژوهش (18%)

 

پژوهش (30%)

 

درآمد پژوهش (6%)

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیات علمی (6%)

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیات علمی) (2.5%)

درآمد صنعتی (2.5%)

نسبت اعضای هیات علمی بین المللی به بومی (2.5%)

 

وجهه بین المللی (7.5%)

 

نسبت دانشجویان بین المللی به بومی (2.5%)

سهم مقالات منتشر شده مشترک به نویسندگان همکار بین المللی (2.5%)

تاثیر -  میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده (30%)

استنادات (30%)

 

 

نظر شما :
captcha
Close