کد: 1287-4170      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ دوشنبه ۳ مهر   تعداد بازدید : 1284

بازدید و آشنائی پروفسور پیتر آگری استاد دپارتمان مالاریا دانشگاه جانر هاپکینز با گروه آموزشی و اعضاء هیئت علمی مبارزه و کنترل مالاریا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران: جناب آقای دکترعلیرضا مصداقی نیا معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم دانشکده بهداشت دانشگاه ضمن خیر مقدم به آقای پروفسور آگری برای ورود ایشان به خانواده بزرگ دانشگاهیان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنان خود را با معرفی تاریخچه دانشکده آغاز نمود.

 جناب آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا دانشکده بهداشت را اولین و بزرگترین دانشکده بهداشت کشور و در سطح منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) ودر حوزه سازمان جهانی بهداشت بی همتا معرفی نمودند و اذعان داشتند دانشکده های بهداشت شهر بیروت لبنان و همچنین قاهره مصر در سطوح بعدی میباشند که در تولید علم و آموزش دوره های تخصصی بعد از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گامهای ارزشمندی برداشته اند.ایشان اضافه فرمودند برنامه های آموزشی این دانشکده شامل نوزده سطح کارشناسی ارشدو دوره PhDدکتری بهداشت و همچنین MPH میباشد.
دکتر علیرضا مصداقی نیا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران را پایه گزار مقابله و کنترل مالاریا در کشور توصیف نمودند و از دیرینه علمی تخصصی پنجاه سال آموزش و تجربه این دانشکده در مبارزه با مالاریا مطالبی بیان نمودند.
آقای دکتروطن دوست مشاور محترم ریاست دانشکده در حوزه روابط بین الملل و همکاریهای علمی تاسیس دانشکده بهداشت را سال 1965 میلادی بر شمردند و فرمودند، در آن زمان ایستگاههای تحقیقاتی هم در مناطق مالاریا خیز کشور همزمان تاسیس و فعالیتهای درمانی و پژوهشی این ایستگاهها از آن دوره ادامه داشته است.ایشان با اشاره به گوشه ای از اهداف حوزه روابط بین الملل دانشکده به تهیه برنامه های اجرائی در زمینه های بهداشتی در کشور و در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و بررسی مشکلات حوزه سلامت کشور و کمک به حل مشکلات ارجاع شده علمی و آموزشی و درمانی سازمان جهانی بهداشت (منطقه مدیترانه شرقی) واز همکاری با سازمانها و وزارتخانه های دیگر همچون سازمان محیط زیست و جهاد دانشگاهی و ....سخنانی ایراد فرمودند.
آقای دکتر ادریسیان ،استاد پیشکسوت مالاریای کشور با بیان رویت و ثبت تاریخی و درمان مالاریا توسط دانشمندان و پزشکان صده های کهن ،بیماری مالاریا را در کشور بسیار شایع معرفی نمودندو بیان داشتند ابو علی سینا دانشمند و پزشک حاذق ایرانی در کتب پزشکی خود از این بیماری تحت عنوان تب راجعه نام برده و پزشکان ایرانی از دیر باز در صدد درمان و ریشه کن نمودن این بیماری بوده اند.ایشان اضافه فرمودند،مبارزه با مالاریا به صورت آکادمیک و علمی برای اولین بار در سال 1945با آموزش تعداد قلیلی از پزشکان در شهر خرم آباد استان لرستان آغاز و پایه ریزی گردیده است.
آقای دکتر رئیسی با تشریح مناطق مالاریا خیز کشور،به سی منطقه اشاره فرمودند و بیان داشتند جمعیتی در حدود سه و نیم میلیون نفر در مناطق مالاریا خیز کشور سکونت داشته و زندگی مینمایندوایشان ابراز نمودند در حال حاضر فعالیتهای تخصصی مبارزه و کنترل مالاریا در کل کشور توسط کادر بسیار مجرب علمی دانشکده های بهداشت رصد و راهنمائی ها و آموزشهای مختلف توسط این گروه مشهود میباشد و هم اکنون این بیماری در کل کشور مورد کنترل قرار دارد.
آقای دکتر گویا ریاست محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سه مانع جدی برای ریشه کن نمودن مالاریا را تشریح نمودند و از وجود برنامه هایی برای کنترل آن مطالبی بیان داشتند.ایشان ورود مالاریا را از کشورهای همسایه و بروز مقامت انگل این بیماری به داروهای موجود و مقاومت حشره ناقل را از مواردی که مانع ریشه کن نمودن مالاریا در کشور میباشند، قلمداد نمودند.
آقای پروفسور پیتر آگری استاد دپارتمان دانشگاه جانر هاپکینز کشور آمریکا ،با توصیف بخش کوتاهی از تجارب خود در خصوص مبارزه و کنترل مالاریا ،این بیماری را به سل و HIVو همچنین در مبحثی دیگر مالاریا را به بیماری دیابت تشبیه نمودند و ابراز داشتندکه همانگونه که در بیماری دیابت باید میزان قند خون را مداوم بسنجیم میباید در استانهای مختلف با نمونه برداری های مداوم از وضعیت ماندگاری و تولید مثل مالاریا با خبر گردیم.پروفسور آگری موضوع مدیریت منابع را برای کنترل مالاریا بسیار حائز اهمیت قلمداد نمودند و مشکل فعلی کشور را در مبارزه و ریشه کنی مالاریا در مناطق پر ریسک شرقی همچون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی فقدان سیستم آکادمیک و تخصصی رشته مالاریا در کشور های همسایه با ایران اعلام قرمودند.ایشان اضافه نمودند با دیدن آمارها و شنیدن سخنان اساتید ایرانی حاضر در جلسه ،پیشرفت های شایان و دست آوردهای غنی مبارزه و کنترل مالاریا در کشور ایران مشهود و قابل تحسین میباشد.در پایان برنده جایزه نوبل آقای پروفسور آگری از حضوردر جمع اساتید دانشکده بهداشت و همکاران هم رشته ای خود اظهار خوشوقتی نمودند.

نظر شما :
captcha
Close