کد: 1287-5565      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ شنبه ۲۵ آذر   تعداد بازدید : 2733

دكتر عرب خردمند طي حكمي از سوي دكتر لاريجاني به عنوان رئيس كميته اعتباربخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه منصوب شد

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر علي عرب خردمند طي حكمي از سوي رئيس دانشگاه به سمت رئيس كميته اعتبار بخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه منصوب شد.

 

دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي دكتر علي عرب خردمند را به سمت رئيس كميته اعتبار بخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه منصوب كرد. 

متن حكم به شرح ذيل است :
جناب آقاي دكتر علي عرب خردمند 
معاون محترم بين الملل دانشگاه 

با سلام و احترام 

اعتبار بخشي بعنوان يكي از مهمترين روش هاي تضمين و ارتقاء كيفيت آموزشي در سطح بين المللي، روشي مناسب براي تضمين ارائه آموزش صحيح به دانشجويان و دستياران در مقاطع مختلف تحصيلي علوم پزشكي و در نهايت ارائه خدمات مناسب به جامعه محسوب مي گردد. 
اكنون كه معاونت بين الملل دانشگاه به عنوان متولي اعتباربخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه تعيين گرديده و در اين راه قدم هاي اوليه برداشته شده است، همسو با رويكردهاي جهاني و سياستهاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي در جهت ارتقاء سلامت جامعه و نيز آموزش پزشكي لازم است امور مرتبط با اين بخش در كميته اي تحت عنوان كميته اعتباربخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه به طور مستمر و فعال پي گيري گردد تا با انجام مطالعات كارشناسي و استقرار ساختار اعتباربخشي مناسب در هر يك از حوزه هاي مرتبط با آن نسب به انجام اين مهم اقدام لازم صورت پذيرد. 
به موجب اين ابلاغ و بنا بر مسئوليتهاي محوله، جنابعالي به عنوان رئيس كميته اعتباربخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاهمنصوب مي گرديد. لذا با مشورت اعضاي محترم اين كميته و هماهنگي اينجانب تصميم گيري و هدايت لازم جهت ارتقاء دانشگاه در سطح بين المللي را پيگيري فرماييد.

دكترباقر لاريجاني 
رئيس دانشگاه 

 

SM/MA

نظر شما :
captcha
Close