کد: 1287-5579      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر   تعداد بازدید : 1760

گزارش پيشرفت دانشگاه افق 1404/ حوزه معاونت بين الملل متولي حضور دانشگاه در عرصه هاي بين المللي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر خردمند معاون حوزه بين الملل دانشگاه، با ارائه گزارشي به تشريح دستاوردهاي اين حوزه در راستاي اهداف چشم انداز 1404 پرداخت.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي نيل به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و همسو با برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، برنامه‌هاي خود را براي حضور هر چه بيشتر در عرصه‌هاي بين‌الملل ارتقا بخشيده است. در همين راستا، اين دانشگاه در بهار 1391 طي اقدامي نوين در ميان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، با تجميع پرديس بين الملل و روابط بين الملل دانشگاه و با هدف انسجام و يكپارچگي يكايك واحدهاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه در مسير تعالي و تعامل بين‌الملل، معاونت بين الملل را ايجاد كرد. 
در حال حاضر در معاونت بين الملل دانشگاه، ماموريت هاي پرديس بين الملل با انگيزه هايي كه در روز نخست ايجاد آن مطرح بود، دنبال مي شود. همچنين ايجاد زيرساخت هاي لازم براي حضور دانشگاه در عرصه بين الملل و جذب دانشجويان خارجي، از جمله ارتقاء شاخص هاي رتبه بندي و اعتباربخشي دانشگاه از ماموريت هاي اصلي اين معاونت است. 
توسعه امور بين‌الملل و پذيرش دانشجويان خارجي
دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان برترين دانشگاه علوم پزشكي كشور و داراي بيش از هفتاد سال سابقه درخشان در علم طب، اكنون در روند پذيرش و جذب دانشجويان خارجي نيز به عنوان يك دانشگاه پيشتاز در كشور، ايفاي نقش كرده است. در اين روند، هماهنگي و همكاري تك تك واحد هاي مرتبط منجر به پيشبرد اهداف والاي دانشگاه خواهد شد.  
فعاليت‌هاي دانشگاه براي پذيرش و جذب دانشجويان خارجي از ماه فوريه سال 2011 (بهمن ماه 1389) به شكل گسترده آغاز شد. نتيجه اين فعاليتها كه به شكل اطلاع‌رساني در وب سايت دانشگاه و ساير وب سايت‌هاي معتبر جهان، چاپ بروشورها و كتابچههاي دانشگاه قابل ارائه است، شامل 7400 ايميل دريافتي از متقاضيان كشورهاي مختلف براي تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است. 
از اين تعداد، 1190 متقاضي، فرم پذيرش برخط دانشگاه را تكميل و ارسال كرده‌اند كه براي همه آنان، بر حسب نيمسال درخواست متقاضي و يا درخواست جهت رشته‌ها يا دوره‌هاي خاص، پرونده تشكيل شده است.
همه اين پرونده‌ها در مرحله اول بررسي شده و به دو گروه كامل و يا ناقص، بر اساس مدارك ارسالي، تقسيم‌بندي مي‌شوند. براي پرونده‌هاي ناقص يادداشت نوع نقص مدرك در پرونده متقاضي ثبت شده و ايميلي تحت عنوان نقص مدرك براي ايشان ارسال ميشود و پس از ارسال مدارك درخواستي، اين پرونده ها مجدداً بررسي ميشوند. 
پروندههاي كامل براي بررسي مرحله دوم به شوراي بررسي پرونده‌ها ارسال مي‌شود. تاكنون در اين شورا كه متشكل از معاون آموزشي و پژوهشي پرديس بين‌الملل دانشگاه، رييس مركز تحصيلات تكميلي پرديس بين‌الملل دانشگاه و مدير امور و توسعه بين‌الملل معاونت بين‌الملل دانشگاه بوده و به شكل هفتگي برگزار مي‌گردد، مدارك بيش از  700 متقاضي ارزيابي و براي ادامه روند پذيرش آنان تصميم‌گيري شده است. به‌طور كلي پرونده‌هاي بررسي شده در اين مرحله به پنج دسته قابل ارائه در كميته جذب، جهت استعلام نظر از دانشكده مربوطه، عدم پذيرش، پيشنهاد براي رشته و يا مقطع ديگر و يا نقص مدرك تقسيم مي شوند. پرونده‌هايي كه در اين شورا پذيرفته مي‌شوند براي ارائه در كميته جذب و كميته اعطاي بورس به دانشجويان خارجي، كه به شكل دوره‌اي برگزار مي‌گردد، ارسال مي‌شوند.
پرونده‌هاي بررسي شده و پذيرفته شده در شوراي بررسي پرونده‌ها نيز براي ارائه در جلسات كميته جذب و اعطاي بورس به دانشجويان خارجي، ارسال مي شوند. تاكنون 29 جلسه جذب و 20 جلسه اعطاي بورس به متقاضيان خارجي تشكيل شده و مجموعاً 207 پرونده در اين جلسات مورد ارزيابي قرار گرفته است كه از اين تعداد، 10 پرونده متقاضي پذيرفته نشدند و 197 پرونده ديگر مورد موافقت و پذيرش در دانشكده هاي متفاوت قرار گرفتهاند. 
پس از مرحله پذيرش در كميته‌هاي جذب و بورس، علاوه بر ايميل تبريك، نامه جذب و در صورت موافقت با اعطاي بورس، نامه اعطاي بورس و فرم مخصوص گرفتن ويزا براي متقاضيان ارسال شده و به ساير سؤالات و ايميل هاي متقاضي در خصوص روند ورود به ايران، ثبت نام و شروع تحصيل، پاسخ داده مي شود.
به محض دريافت فرم پرشده درخواست رواديد، اقدامات لازم براي گرفتن رواديد انجام مي‌شود. در حال حاضر، به غير از 33 دانشجوي خارجي در حال تحصيل در دانشكده‌ها و در رشته‌ها و مقاطع متفاوت، 64 ويزا براي متقاضيان گرفته و روند گرفتن رواديد براي 100 متقاضي ديگر در حال انجام است. 
روابط بين‌الملل و اعتبار بخشي
به طور كلي فعاليت هاي معاونت بين الملل در اين حيطه، شامل اعتباربخشي، رتبه بندي، نشر و اطلاع رساني و تفاهم نامه ها و قراردادهاي بين المللي است.   
برگزاري بيش از 200 جلسه تخصصي اعتباربخشي با حضور كارشناسان مربوطه، توليد نسخه پيش‌نويس كتاب تضمين كيفيت آموزش و اعتباربخشي در مراكز آموزش عالي و دانشگاهها، تهيه شاخص‌ها و استانداردهاي اعتباربخشي دانشگاهي، برگزاري نخستين برنامه بازديد ارزيابان و كارشناسان اعتباربخشي از انگلستان و از سوي موسسه ASIC از دانشگاه علوم پزشكي تهران و تحقيق و مطالعه درباره اعتباربخشي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در سطح منطقه، اروپا، استراليا و امريكا نتيجه فعاليت هاي اين معاونت در حيطه اعتباربخشي است. 
در زمينه رتبه بندي، برگزاري بيش از 200 جلسه تخصصي رتبه بندي با حضور كارشناسان مربوطه، پيگيري در خصوص ارزيابي دروني از دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي و بررسي پاسخ‌هاي دريافتي، بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص سايت معاونت بين‌الملل و تهيه مقدمه براي كتابچه اقلام اطلاعاتي از جمله نتايج فعاليت هاي معاونت بين الملل است. 
همچنين مكاتبه با كيو اس در خصوص حمايت مالي يكي از هداياي كنفرانس كيو اس ميپل، بارگذاري اطلاعات در سايت معاونت، تهيه‌ كتابچه‌ي معرفي شاخص‌ها به صورت اقلام اطلاعاتي قابل استفاده به عنوان Data base از ديگر فعاليت هاي معاونت بين الملل در زمينه رتبه بندي است. 
پورتال الكترونيك 
پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران از مرداد ماه سال1388 به طراحي ”پرتال الكترونيك پرديس بين‌الملل“ پرداخته و با توجه به گستره فعاليت‌ها و به همت كارشناسان خودجوش اين سامانه پس از بهره برداري از آذر ماه سال1388 تا كنون پشتيباني و به روزرساني مي‌شود.
قابليت‌ها و امكانات پورتال الكترونيك پرديس بين‌الملل
قابليت اطلاع‌رساني جامع و يكپارچه در دو بخش عمومي و اختصاصي به جامعه هدف مخاطب از جمله دانشجويان و اولياي ايشان، اساتيد، كاركنان و ... به دو زبان فارسي و لاتين و ايجاد زيرسيستم‌هاي اطلاع‌رساني جامع و يكپارچه به صورت عمومي و اختصاصي در هر يك از دانشكده‌ها و شعب پرديس بين الملل توسط كاربران مديريتي معرفي شده، ايجاد تعامل ميان دانشجويان و دانشگاهيان و بسياري از موارد از جمله قابليت هاي اين پورتال است. 
مديريت روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
وظايف روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارهاي دانشگاه در يك نگاه شامل طراحي و مديريت انواع همكاريهاي بين المللي با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در سرتاسر جهان، ارائه پتانسيل‌هاي علمي دانشگاه درصحنه بين‌المللي با استفاده از روش‌هاي گوناگون، ارتباط با مجامع و اتحاديه‌هاي بين‌المللي مانند اتحاديه بين‌المللي دانشگاه هاي سراسر جهانIAU))، اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام FUIW)) و تبليغات در گستره بين الملل در قالب كاتولوگ و به روز نمودن سايت و كتاب انگليسي دانشگاه است. 
اهم اهداف اين مديريت، شامل معرفي دانشگاه براي جلب همكاري و ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي خارجي، تبيين توانمندي‌هاي علمي- پژوهشي دانشگاه، جذب دانشجويان خارجي براي ادامه تحصيل و جذب بورسيه است. 
پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشگاه علوم پزشكي تهران، با پشتوانه بيش از 70 سال پيشينه موثر در زمينه آموزش و پژوهش در راستاي پاسخ به تقاضاي روز افزون داوطلبان تحصيلات عالي در داخل و خارج از كشور و با توجه به برنامه‌هاي راهبردي بلند مدت علمي، آموزشي و پژوهشي خود، پرديس بين‌الملل دانشگاه را در سال 1386 راه اندازي نموده است.
ساختار تشكيلاتي پرديس بين‌الملل دانشگاه كه تجلي حضور جدي دانشگاه علوم پزشكي تهران در عرصه‌هاي بين‌المللي خواهد بود، شامل ستاد مركزي، شعب(جزيره كيش و پيام كرج)، دانشكده ها (دانشكده‌هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي) و مراكز وابسته است.
از سال 1386 تا 1390، دانشجويان اين مجموعه در مقطع دكترا در رشته‌هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري Ph.D در رشته‌هاي مختلف گروه پزشكي در حال تحصيل بوده و در نظر است رشته‌هاي مورد تقاضا بر اساس نيازسنجي و امكانات دانشگاه در اين پرديس راه‌اندازي شود تا پاسخگوي نيازهاي جامعه متقاضيان خارج از كشور در زمينه تامين نيروهاي متخصص با كيفيت باشد. 
كادر علمي پرديس بين‌الملل را در قدم اول اعضاي هيات علمي با سابقه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاه‌هاي معتبر ايران و نيز اساتيد مدعو خارجي از دانشگاه‌هاي معتبر جهان شكل داده‌اند و در مراحل بعدي اين پرديس اعضاي هيات علمي مستقل خود را از بهترين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از داخل و خارج كشور جذب خواهد نمود. اين كادر علمي خدمات آموزشي و پژوهشي خود را در دوره‌هاي دكتري حرفه‌اي،  كارشناسي ارشد و دكتريPh.D  و تخصصي به دانشجويان اين پرديس ارائه مي‌كنند.
علاوه بر اين پرديس دانشگاه امكانات رفاهي و خدمات و تسهيلات ورزشي و فوق‌برنامه ويژه‌اي را براي دانشجويان خود فراهم ساخته است. پس از اتمام دوران تحصيل دانشجويان اين پرديس، مدرك رسمي دانشگاه علوم پزشكي تهران به آنان اعطا خواهد شد كه داراي اعتبار  و شهرت بين‌المللي است. 
 آزمون جامع علوم پايه پرديس بين‌الملل دانشگاه 
امتحان جامع علوم پايه پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي، آزموني است كه به منظور ارتقاي سطح علمي علوم پايه و هماهنگي و يكنواختي كيفيت آموزش در همه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بر اساس مصوبه ستاد عالي انقلاب فرهنگي  و مصوبه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي انجام مي پذيرد.
دوره امتحان جامع علوم پايه براي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهريور و اسفند 1390 در محل پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران (شعبه جزيره كيش) برگزار گرديد.
فعاليت‌هاي دانشجويي،  فرهنگي پرديس‌هاي بين‌الملل
پرديس بين‌الملل دانشگاه متشكل از شعب، دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي، با دارا بودن بيش از 900 دانشجوي داخلي و خارجي در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و تحصيلات تكميلي (مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D) به پرورش دانشجو و توليد فناوري‌هاي نوين پزشكي مبادرت ورزيده است.
معاونت دانشجويي فرهنگي پرديس بين‌الملل، در كنار رسالت‌هاي تحقيق، پژوهش و علم‌آموزي دانشگاه، رسالتي ديگر يعني فرهنگ‌سازي، حفظ و اشاعه شعائر اسلامي و اعتقادي، رشد و پرورش دانشجويان فرهيخته و مومن براي ورود موفقيت‌آميز به جامعه پس از تحصيل و همچنين افزايش روحيه نشاط و شادابي در دوران تحصيل را به عهده دارد.
اهم فعاليت‌هاي انجام يافته در حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي پرديس بين‌الملل دانشگاه شامل تدوين منشور اخلاقي دانشجويان، فعاليت‌هاي ديني مذهبي، فعاليت‌هاي ورزشي، فعاليت‌هاي گردشگري و طبيعت گردي، فعاليت‌هاي روانشناختي و مشاوره دانشجويي طرح سلامت، فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تبليغات و مناسبت‌هاي ملي مذهبي، طرح آموزشي زبان خارجه و ايجاد پورتال الكترونيك پرديس بين‌الملل است.

گزارش حوزه بين الملل

 

SM/MA

نظر شما :
captcha
Close