Skip Navigation Links.
درباره معاونت
Collapse واحدها و فرایندهای تابعهواحدها و فرایندهای تابعه
دانشکده ها و شعب پردیس بین الملل
Collapse معاونت آموزشی پردیس بین المللمعاونت آموزشی پردیس بین الملل
سیستم مدیریت آموزش (سیپاد)
دانش آموختگان
دفتر حمایت از تبادل دانشجویان ایرانی
Collapse معاونت پژوهشی پردیس بین المللمعاونت پژوهشی پردیس بین الملل
آیین نامه ها
فرم ها
Collapse معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین المللمعاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل
تقویم دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل
وام شهریه دانشجویان ایرانی
Collapse روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندیروابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
تفاهم نامه ها و قراردادهای دانشگاه
اتاق های همکاری های علمی دانشگاه
میزهای همکاری های علمی دانشگاه
اساتید مدعو بین الملل دانشگاه
برنامه دو استاد راهنما مشترک
Collapse توانمندسازی بین المللی نیروی انسانیتوانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
همایش های خارج از کشور
فرصت مطالعاتی خارج از کشور
ماموریت آموزشی
Collapse توسعه منابع و پشتیبانیتوسعه منابع و پشتیبانی
تسهیلات نقدی
گردشگری
آیین نامه ها و بخشنامه ها
Collapse توسعه امور بین الملليتوسعه امور بین المللي
پذیرش دانشجویان بین الملل
جذب و بازاریابی بین الملل
EducationIRAN
امور کنسولی و ویزا
Collapse کالج بین المللکالج بین الملل
معاونت آموزشی
آموزش دروس مدون دانشجویی(زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی)
واحد ترجمه و ویراستاری
Collapse مدیریت بین المللی سازی الکترونیکمدیریت بین المللی سازی الکترونیک
صورتجلسات IT
آرشيو صوتی / ويدئويي جلسات
مركز دانلود
روابط عمومی معاونت بین الملل
اخبار و اطلاعیه
گالري عكس
آیین نامه ها و اسلایدها
Collapse راهنمای استفاده از امکانات مجازیراهنمای استفاده از امکانات مجازی
سامانه سیستم مدیریت یادگیری (LMS) نوید
برگزاری کلاس آنلاین همزمان
راهنمای ساخت ویدئو و محتوای الکترونیکی توسط استادان
تماس با ما
Close