دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس بین الملل
مركز تحصيلات تكميلي
۱۳۹۱ يکشنبه ۷ آبان
برای اطلاعات بیشتر می توانید به زیر سایت مركز تحصيلات تكميلي پردیس بین الملل مراجعه نمایید و یا بر روی عنوان دانشکده کلیک کنید.
مركز تحصيلات تكميلي
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس بین الملل
شعبه جزيره كيش
۱۳۹۱ يکشنبه ۷ آبان
برای اطلاعات بیشتر می توانید به زیر سایت شعبه جزيره كيش پردیس بین الملل مراجعه نمایید و یا بر روی عنوان دانشکده کلیک کنید.
شعبه جزيره كيش
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس بین الملل
دانشكده پزشكي
۱۳۹۱ يکشنبه ۷ آبان
برای اطلاعات بیشتر می توانید به زیر سایت دانشکده پزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایید و یا بر روی عنوان دانشکده کلیک کنید.
دانشكده پزشكي
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس بین الملل
دانشكده دندانپزشكي
۱۳۹۱ يکشنبه ۷ آبان
برای اطلاعات بیشتر می توانید به زیر سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایید و یا بر روی عنوان دانشکده کلیک کنید.
دانشكده دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشکی تهران-پردیس بین الملل
دانشکده داروسازی
۱۳۹۱ يکشنبه ۷ آبان
برای اطلاعات بیشتر می توانید به زیر سایت دانشکده داروسازی پردیس بین الملل مراجعه نمایید و یا بر روی عنوان دانشکده کلیک کنید.
دانشکده داروسازی