جستجو:        
تعداد رکورد:226
پل های ارتباطی سامانه سیپاد معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
پل های ارتباطی سامانه سیپاد معاونت آموزشی
پل های ارتباطی سامانه سیپاد معاونت آموزشی
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
جشنواره کشور خاطره نویسی و فیلم
۱۳۹۹ يکشنبه ۸ تير
جشنواره کشور خاطره نویسی و فیلم
جشنواره کشور خاطره نویسی  و فیلم
ارزشیابی کلاسهای مجازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
ارزشیابی کلاسهای مجازی
ارزشیابی کلاسهای مجازی
فرم تعهد حذف واحد یا ترم در نیمسال دوم 1399-1398
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
فرم تعهد حذف واحد یا ترم در نیمسال دوم 1399-1398
فرم تعهد حذف واحد یا ترم در نیمسال دوم 1399-1398
شروع ارزشیابی کلاسهای مجازی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
شروع ارزشیابی کلاسهای مجازی
شروع ارزشیابی کلاسهای مجازی
مدیریت اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
بسته اموزشی مدیریت اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا
مدیریت اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا
پره کلینیک کودکان
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
پره کلینیک کودکان
پره کلینیک کودکان
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 01 و ماقبل
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۵ مهر
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 01 و ماقبل
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 01 و ماقبل
Close