جستجو:        
تعداد رکورد:226
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
اطلاعیه مهم-امورمالی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-امورمالی
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید برای ورودی های 93 و 94
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
Close