جستجو:        
تعداد رکورد:225
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار می گردد.
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
افتتاح کانال اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی در تلگرام
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
افتتاح کانال اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی در تلگرام
افتتاح کانال  اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی  در تلگرام
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
اطلاعیه اعلام آخرین مهلت دفاع دانشجویان در نیمسال جاری
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير
اطلاعیه اعلام آخرین مهلت دفاع دانشجویان در نیمسال جاری
اطلاعیه اعلام آخرین  مهلت دفاع دانشجویان در نیمسال جاری
نحوه استفاده از سامانه سیپاد جهت دانشجویان واساتید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
نحوه استفاده از سامانه سیپاد جهت دانشجویان واساتید
نحوه استفاده از سامانه سیپاد جهت دانشجویان واساتید
شرایط برگزاری آزمون ملی کلینیک اندو گروه پنجم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
شرایط برگزاری آزمون ملی کلینیک اندو گروه پنجم
شرایط برگزاری آزمون ملی کلینیک اندو گروه پنجم
Close