جستجو:        
تعداد رکورد:225
زمان امتحان ورود به بخش اندو عملی 4
۱۳۹۵ چهارشنبه ۶ بهمن
زمان امتحان ورود به بخش اندو
زمان امتحان ورود به بخش اندو عملی 4
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ يکشنبه ۳ بهمن
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه - دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن
اطلاعیه - دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه - دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 5- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۶ دي
اطلاعیه شماره 5- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 5- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 4- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۶ دي
اطلاعیه شماره 4- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 4- دوره پنجم آزمون جامع ملی
جزییات بخش های عملی آزمون ملی
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
جزییات بخش های عملی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی
جزییات بخش های عملی آزمون ملی
قابل توجه شرکت کنندگان در دوره پنجم آزمون ملی
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
قابل توجه شرکت کنندگان در دوره پنجم آزمون ملی
قابل توجه شرکت کنندگان در دوره پنجم آزمون ملی
گروه اول شرکت کنندگان آزمون عملی پریودنتولوژی
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي
گروه اول شرکت کنندگان آزمون عملی پریودنتولوژی
گروه اول شرکت کنندگان آزمون عملی پریودنتولوژی
اطلاعیه شماره 3- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
اطلاعیه شماره 3- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 3- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمای...
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایند.
اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایند.
Close