جستجو:        
تعداد رکورد:223
امتحان ورود به بخش اندو عملی4 ورودی 89
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ بهمن
امتحان ورود به بخش اندو عملی4 ورودی 89
امتحان ورود به بخش اندو عملی4  ورودی 89
امتحان ورود به بخش اندو عملی2 ورودی 90
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ بهمن
امتحان ورود به بخش اندو عملی2 ورودی 90
امتحان ورود به بخش اندو عملی2  ورودی 90
زمانبندی شروع کلاسهاي ترم 5 دانشجويان رشته دندانپزشکي ورودي92
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر
زمانبندی شروع کلاسهاي ترم 5 دانشجويان رشته دندانپزشکي ورودي92
زمانبندی شروع کلاسهاي ترم 5 دانشجويان رشته دندانپزشکي ورودي92
شروع اولین دوره لیزر در دندانپزشکی ویژه اعضای هیئت عملی
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۴ آبان
شروع اولین دوره لیزر در دندانپزشکی ویژه اعضای هیئت عملی
شروع اولین دوره لیزر در دندانپزشکی ویژه اعضای هیئت عملی
سوگواری سالار شهیدان در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۹ مهر
سوگواری سالار شهیدان در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
سوگواری سالار شهیدان در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۹ مهر
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ شهريور
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ شهريور
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
Close