جستجو:        
تعداد رکورد:218
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۹ مهر
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
بازدید رئیس انجمن تراماتولوژی جهان از دانشکده
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
ثبت نام اولین دوره دانشگاهی لیزر دردندانپزشکی
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ شهريور
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر بلند پروا جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ شهريور
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
تقدیر نامه دکتر مرادی جهت موفقیت در آزمون ورودی تخصصی
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 94-95
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش و امتحان کتبی واحد اندو(ورودی 90)
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش و امتحان کتبی واحد اندو (ورودی 90)
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش و امتحان کتبی واحد اندو(ورودی 90)
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش وامتحان وهمچنین سرفصل های امتحان واحد اندو (ورودی های 89)
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش وامتحان وهمچنین سرفصل های امتحان واحد اندو (ورودی های 89)
اطلاعیه تاریخ ورود به بخش  وامتحان وهمچنین سرفصل های امتحان واحد اندو  (ورودی های 89)
دومین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۴ شنبه ۲۳ خرداد
دومین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل برگزار شد
دومین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
کارگاه یک روزه کنترل عفونت در دندانپزشکی
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲ ارديبهشت
کارگاه یک روزه کنترل عفونت در دندانپزشکی
کارگاه یک روزه کنترل عفونت در دندانپزشکی
دیدار نوروزی هیأت رئیسه دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردين
دیدار نوروزی هیأت رئیسه دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل با اساتید و پرسنل در آمفی تئاتر دانشکده برگزار شد
دیدار نوروزی هیأت رئیسه دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
Close