جستجو:        
تعداد رکورد:225
کارگاههای "آشنایی با سامانه های الکترونیکی دانشگاه در آموزش ترکیبی"ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی
۱۳۹۳ يکشنبه ۱۱ آبان
به همت دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO) دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل اولین کارگاه از سلسله کارگاههای "آشنایی با سامانه های الکترونیکی دانشگاه در آموزش ترکیبی"ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشک...
کارگاههای "آشنایی با سامانه های الکترونیکی دانشگاه در آموزش ترکیبی"ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
۱۳۹۳ شنبه ۲۹ شهريور
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۰ شهريور
.
آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان
راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۴ تير
راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه
راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه
قابل توجه دانشجویان محترم
۱۳۹۳ شنبه ۱۸ مرداد
برنامه امتحانات ورود به بخش پروتز
قابل توجه دانشجویان محترم
Close