کد: 7169-353214      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد    تعداد بازدید : 658

تاریخ امتحانات ترم تابستان 953

تاریخ امتحانات ترم تابستان 953

تاریخ امتحانات ترم تابستان 953

  1. امتحان رادیولوژی نظری 1 سه شنبه 17 مرداد 96  ساعت 10:30 صبح طبقه اول دانشکده

  2. امتحان پوسیدگی شناسی یکشنبه 15 مرداد96 ساعت 10 صبح طبقه اول دانشکده

 

نظر شما :
captcha
Close