کد: 7169-353723      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ آذر   تعداد بازدید : 529

سومین دوره کارگاه های آموزشی EDO

سومین کارگاه از سلسه کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و توسعه آموزش

سومین کارگاه از سلسه کارگاههای آموزشی دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل صبح روز یکشنبه 19/09/96 تحت عنوان (EDO آزمون) با حضور 20 نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده تشکیل شد. Blue print

مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر سارا مرتاض هجری عضو هیات علمی دانشگاه و گروه آموزش پزشکی بودند. EDO  ،این کارگاه که دارای امتیاز آموزشی بود، EDOبه گفته دکتر هاشمی مدیربراساس نیاز سنجی انجام شده و در راستای ارتقا سطح کیفی آزمون های دانشکده برگزار گردید.

وی خاطرنشان کرد طرح توسعه ای در دانشکده به منظور بررسی وضعیت موجود ارزشیابی فراگیر و راههای ارتقا کیفی آن در حال طراحی و اجراست که این کارگاه می تواند در این مسیر، کمک کننده باشد.

 

نظر شما :
captcha
Close