کد: 7169-353755      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر    تعداد بازدید : 711

قوانین و مقررات برگزاری آزمون

قوانین و مقررات برگزاری آزمون

قوانین و مقررات برگزاری آزمون

 

  • فراگیران ملزم هستند 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته و در صندلیهای تعیین شده مستقر شوند.
  • پس از شروع امتحان ، فراگیری که تاخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه آزمون شرکت نماید که هیچ فراگیری جلسه آزمون را ترک نکرده باشد. بدیهی است واحد آزمون برای دادن وقت اضافی به این فراگیران الزامی ندارد.
  • همراه داشتن کارت معتبر دانشجویی در هر جلسه آزمون الزامی است. مسئولین اجرایی آزمون با دانشجویانی که فاقد کارت دانشجویی می باشند برابر مقررات قانونی رفتار خواهند نمود.
  • فراگیران موظف هستند در طول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.
  • انجام هر کاری که موجب اخلال یا وقفه در اجرای آزمون گردد ؛ بر حسب گزارش مسئول واحد آزمون به کمیته ارزیابی گزارش شده و با این افراد برابر مقررات و معرفی فرد یا افراد متخلف به  کمیته انضباطی خواهد شد. 
  • فراگیران در صورت مشاهده هر نوع نقص یا اشکال احتمالی در روند اجرای آزمون می توانند موضوع را در کمال نظم و آرامش با مراقبین حوزه های امتحانی در میان بگذارند ویا درپایان آزمون اعتراض خود را بصورت کتبی به واحد آزمون یا رئیس آموزش اعلام نمایند.
  • همراه داشتن موبایل حتی بصورت خاموش و استفاده از موبایل به هر عنوان ( ماشین حساب ، ساعت ، دیکشنری و ... ) ممنوع بوده و در صورت مشاهده مصداق تقلب داشته وموجب معرفی فرد یا افراد متخلف به  کمیته انضباطی خواهد شد. 
  • انجام اعمالی مانند همراه داشتن تلفن همراه و نگاه کردن به ورقه دیگران ، صبحت کردن با یکدیگر ، استفاده غیر مجاز از یادداشت ، کتاب ، جزوه ، تبادل ورقه و یاد داشت و کف نویسی به تشخیص مراقبین جلسه آزمون تقلب محسوب شده وبا  افراد متخلف برابر مقررات موجب معرفی فرد یا افراد متخلف به  کمیته انضباطی خواهد شد. 
  • فراگیران مجاز به ورود اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه ، کتاب ، یادداشت ، کیف و تلفن همراه به محوطه برگزاری امتحان نمی باشند. مراقبین و مسئولین آزمون میبایست بر اجرای آن نظارت نمایند.
  • چنانچه فرد دیگری به جای فراگیر در جلسه آزمون حضور داشته باشد مستوجب عوااقب قانونی شده و موجب معرفی فرد یا افراد متخلف به  کمیته انضباطی خواهد شد.  

 

 

                                          آموزش دانشکده پردیس دندانپزشکی

نظر شما :
captcha
Close