کد: 7169-354726      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور    تعداد بازدید : 991

نفرات برتر نیمسال دوم 97- 96 دندانپزشکی پردیس بین الملل

نفرات برتر نیمسال دوم 97- 96 دندانپزشکی پردیس بین الملل

نفرات برتر نیمسال دوم 97- 96 دندانپزشکی پردیس بین الملل

ورودی 91

سرکار خانم فرانک وکیلی نفر اول با معدل 18.40

جناب آقای آروین راکی زاده نفر دوم با معدل 17.97

جناب آقای مهدی اعتمادیان نفر سوم با معدل 17.63

ورودی 92

سرکار خانم آفاق توسلی نفر اول با معدل 18.25

سرکار خانم عسل مروج نفر دوم با معدل 18.22

جناب آقای امیررضا منتظری نفر سوم با معدل 18.06

ورودی 93

سرکار خانم بهاران ارشدی فرد نفر اول با معدل 17.78

سرکار خانم فرزانه هنرمند علمداری نفر دوم با معدل 17.67

جناب آقای امیر معین جهرمی نفرسوم با معدل 17.55

ورودی 94

سرکار خانم مونا مهاجری طهرانی نفر اول با معدل 17.89

سرکار خانم سحر السادات حسن تاش نفر دوم با معدل 16.72

سرکار خانم فاطمه شهابی نفر سوم با معدل 16.67

نظر شما :
captcha
Close