کد: 7169-355567      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند   تعداد بازدید : 1273

اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98

اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور (دوره دهم)

جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98 واریز فرمائید.

اصل فیش واریزی را  در  تا پایان  فروردین 98 تحویل امور مالی( آقای آمالی )دهید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

ثبت اسکن فیش واریزی در سایت دانشکده از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98، برای تمامی قبول شدگان دوره دهم متقاضی شرکت در پره کلینیک  فروردین 98 ضروری می باشد.

آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل:

http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور (پره کلینیک مجدد)

جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98 واریز فرمائید.

اصل فیش واریزی را  در  تا پایان  فروردین 98 تحویل امور مالی( آقای آمالی )دهید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

ثبت اسکن فیش واریزی در سایت دانشکده از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98، ضروری می باشد.

آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل:

http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

 

 

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور (درمان جامع)

جهت شرکت در دوره  آزمون ملی مبلغ 23.000.000 (بیست و سه میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98 واریز فرمائید.

اصل فیش واریزی را  در  تا پایان  فروردین 98 تحویل امور مالی( آقای آمالی )دهید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

ثبت نام در سایت دانشکده از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98، برای تمامی متقاضیان واجد  شرایط  ضروری می باشد.

آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل:

http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

 

 

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور (کلینیک مجدد)

 

جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98 واریز فرمائید.

اصل فیش واریزی را  در  تا پایان  فروردین 98 تحویل امور مالی( آقای آمالی )دهید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

ثبت نام در سایت دانشکده از تاریخ 17 فروردین 98 الی 19 فروردین98، برای تمامی متقاضیان  شرکت در کلینیک مجدد دوره نهم و ماقبل ضروری می باشد. مهلت ثبت نام و واریز وجه تمدید نمی گردد.

در صورت داشتن بدهی قبلی نسبت به پرداخت آن تا پایان فروردین 98 اقدام نمایید.  این زمان قابل تمدید نمی باشد.

 

 

آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل:

http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close