بنابر اطلاعیه مالی

دوره کلینیک شهریور99شامل افزایش شهریه میباشد. مبلغ شهریه در اطلاعیه های بعدی مالی به استحضار تان می‌رسد.

Close