با توجه به اطلاعیه استانداری تهران آزمون ملی از تاریخ 13 مهرماه الی 18 مهرماه 99 برگزار نمی گردد.

Close