جستجو:        
تعداد رکورد:58
اطلاعیه فوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر
اطلاعیه فوری
اطلاعیه فوری
اسامی ثبت نام شدگان کلینیک شهریور
۱۳۹۹ يکشنبه ۲ شهريور
اسامی ثبت نام شدگان کلینیک شهریور
اسامی ثبت نام شدگان  کلینیک شهریور
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک شهریور 99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک شهریور 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله  کلینیک شهریور 99
افزایش شهریه آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
افزایش شهریه آزمون ملی
افزایش شهریه آزمون ملی
امتحان تئوری رادیولوژی و بیماریهای آزمون ملی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
امتحان تئوری رادیولوژی و بیماریهای آزمون ملی
امتحان تئوری رادیولوژی و بیماریهای آزمون ملی
اطلاعیه آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
اطلاعیه آزمون ملی
اطلاعیه آزمون ملی
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
پره کلینیک مرداد 99
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
پره کلینیک مرداد 99
پره کلینیک مرداد 99
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
گروه بندی های آزمون ملی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ خرداد
گروه بندی های آزمون ملی
گروه بندی های آزمون ملی
Close