جستجو:        
تعداد رکورد:58
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
اسامی ثبت نام شدگان  اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
آزمون ارتودنسی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
اطاعیه آزمون ارتودنسی
آزمون ارتودنسی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله  کلینیک  99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی براساس شماره کارت دانش آموختگی
نمرات پره کلینیک اردیبهشت  دوره 12 آزمون ملی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
ثبت نام پره کلینیک دوم  در سال99
اطلاعیه ازمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
اطلاعیه ازمون ملی
اطلاعیه ازمون ملی
اطلاعیه آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
مانت دندان ها به عهده دانش آموخته میباشد.
اطلاعیه آزمون ملی
Close