جستجو:        
تعداد رکورد:58
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
با توجه به قطع بودن کانال تلگرام، اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده انجام میگردد:
اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند:
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند:
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی :
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ بهمن
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
Close