دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-352183      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي تعداد بازدید : 794

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | برگزاری کارگاه ارزشیابی فراگیر 3 در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

برگزاری کارگاه ارزشیابی فراگیر 3 در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
دکتر هاشمی کمانگر دلیل برگزاری کارگاه را آموزش روش های نوین آموزشی دانست.

دکتر هاشمی کمانگر دلیل برگزاری کارگاه را آموزش روش های نوین آموزشی دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل: این کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه مورخ 2 دی ماه 1395 با تدریس دکتر آیین محمدی، استادیار دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 16 نفر از اساتید دانشکده به همت واحد EDO به مدت دو ساعت برگزار گردید. دکتر هاشمی، مسئول کارگاه و مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش این برنامه را از سری کارگاه های مهارت آموزش پایه خواند و در خصوص ضرورت و کاربرد کارگاه گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مقدماتی اعضای محترم هیات علمی با آموزش بالینی و ارزشیابی فراگیران در محیط بالینی است به گونه­ای است که بتوانند در محیط کار از آن به طور عملی استفاده نمایند.

این برنامه آخرین کارگاه از سری کارگاه های ارزشیابی فراگیر بود.